Varustevarasto


Maalivahtivarusteet

Panelian Raikkaan maalivahdeilla on mahdollisuus saada käyttöönsä seuran omistamat varusteet. Varusteet kirjataan luovutetuksi pelaajan nimiin kaudeksi kerrallaan. Käyttöönsä saamistaan varusteista on pidettävä asianmukaista huolta.

Joukkueen tapahtumissa maalivahdeiksi aikovilla / kokeilevilla pelaajilla on oikeus käyttää pelikellopäädyssä olevassa varustetilassa olevia maalivahdin varusteita. He voivat käyttää tilaa myös pukeutumiseen, ettei kamoja tarvitse turhaan kuljettaa ahtaita käytäviä pitkin pukutiloihin. Joukkueen huoltaja tai muu paikalla oleva toimihenkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, että käytön jälkeen kaikki varusteet palautetaan omille paikoilleen kuivumaan ja koppi jää siistiin kuntoon, jotta seuraavakin tarvitsija löytää etsimänsä ja pukeutumiselle jää tarvittava tila.

Kun maalivahdin varusteita tarvitaan joukkueen yksittäisessä tapahtumassa muualla kuin Panelia hallissa, on mukaan lähteville tavaroille haettava lupa ilmoittamalla niistä varusvarastolle. Panelian Raikkaan varusvarastossa on aina tiedettävä missä ja kenellä lainavarusteet ovat. Reissun päällä olevista MV-varusteista on vastuussa tietenkin maalivahti itse ja joukkueen huoltaja tai muu joukkueen toimihenkilö.

Mikäli varusteissa havaitaan vikoja ja puutteita, on siitä ilmoitettava varusvaraston hoitajalle.


Pelipaitojen ja varusteiden palautus varustevastaavalle

Mikko Rintamaa
044 387 74 11

Myös joukkueilla käytössä olevat Raikkaan harjoitusvälineet.

Image
Image
Image